Hình ảnh của biến thể Omicron khiến giới khoa học cảnh giác