Hình ảnh đặc biệt: Người dân Thanh Hóa dùng tấm xốp làm thuyền đưa con đi học