00:00

Hình ảnh đau lòng: Cha xích cổ con vào cột điện ven đường ở Lạng Sơn

TIN LIÊN QUAN