Hình ảnh khó thương trên phố đi bộ ở Hà Nội sau màn đếm ngược