Hình ảnh nước đổ về ầm ầm, người dân miền Trung lại tất tả chạy lũ trong đêm