Hình ảnh sang chảnh, đi du lịch đắt đỏ của vợ đại gia Kinh Quốc trước khi bị bắt