Hồ Ngọc Hà có hành động gì với con trai Subeo trong bức ảnh chụp cùng Leon, Lisa mà được khen ngợi tới tấp?