Hỗ trợ gần 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết, năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19, thiên tai diễn biến phức tạp, công tác Hội và phong trào thanh niên cả nước vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ nét qua 3 trọng tâm: Phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'; chương trình 'Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp'; chương trình 'Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh'.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp đã hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ, như: Hỗ trợ gần 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên; giới thiệu việc làm cho hơn 437 nghìn thanh niên, trong đó hơn 208 nghìn bạn trẻ có việc làm ổn định; vận động hiến hơn 504 nghìn đơn vị máu; xây dựng gần 3.000 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế...

Năm 2021, với chủ đề công tác 'Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp', Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đặt ra một số chỉ tiêu trọng tâm, tiêu biểu như: 100% Hội cấp huyện trở lên triển khai ít nhất hai hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; 100% Hội cấp tỉnh tổ chức ít nhất hai hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên. Ngoài ra, mỗi hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tham gia ít nhất hai hoạt động tình nguyện...

Theo Dương Linh/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/988284/ho-tro-gan-2000-du-an-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-cua-thanh-nien

Tags: Hội liên hiệp thanh niên  |  khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  |  khởi nghiệp