Hỗ trợ kịp thời cho bé gái bị bạo hành ở quận Hà Đông