Hòa Bình, Ninh Bình phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128