Hòa Bình: Tăng cường chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá

Thực hiện Công văn số 102/ UBND-KGVX về Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021. Đồng thời thực hiện tốt công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá về thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL), xây dựng môi trường không khói thuốc, Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường triển khai thực hiện Luật PCTHTL.

Theo đó, Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh Hòa Bình yêu cầu các sở, ban ngành và các đơn vị tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá để đảm bảo hoạt động được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại thuốc lá theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Luật PCTHTL. Tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó cần tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá; lợi ích của việc bỏ thuốc lá, các biện pháp cai nghiện thuốc lá; bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu cần kịp thời phổ biến thông tin về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn.

Treo biển báo cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc như tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và các địa điểm công cộng trong nhà khác theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá. Đẩy mạnh hoạt động giám sát việc xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn tỉnh. Có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.

Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá các huyện, thành phố cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Luật PCTHTL vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các cơ quan chức năng. Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá; truyền thông trên hệ thống loa phát thanh xã, phường, ...

Các cơ quan đơn vị, khi cần các thông tin về Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, tài liệu truyền thông, tài liệu tư vấn cai nghiện thuốc lá, tài liệu về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, hướng dẫn giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá, các đơn vị có thể tìm hiểu và tải về từ trang thông tin điện tử: www.vinacosh.gov.vn.

Tại Việt Nam, thực hiện Luật PCTHTL, trong thời gian qua Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hoạt động PCTHTL đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo kết quả điều tra tại 34 tỉnh, thành phố năm 2020 cho thấy so với năm 2015 tỷ lệ hút thuốc chung ở người trưởng thành giảm từ 22,5% xuống 21,7%. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới.

Theo H.Y/Công thương Link Gốc:           Copy Link
https://congthuong.vn/hoa-binh-tang-cuong-chi-dao-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-168665.html

Tags: thuốc lá  |  Hòa Bình