Hoa Hồng Trên Ngực Trái tập 44: Được gần gũi với Khuê nhưng Thái một mực từ chối, trời đất đảo điên thật rồi!