Hoa Kỳ tiếp tục yêu cầu Boeing kiểm tra dòng 737

Thứ hai, 17/05/2021 10:50

Thời sự