Hoa hậu Hà Kiều Anh xin lỗi về chuyện 'công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn'