Hoa hồng trên ngực trái: Bé Bống lại bị phản ứng dữ dội vì 'cha nào con nấy', ranh ma chơi chiêu với Bảo