Hoài Lâm, Ya Suy, Hồ Văn Cường và sự tuột dốc dài của những quán quân