Hoài Lâm trở lại với bản ballad cuối cùng trong năm 2020