Hoài Linh quyên được 8 tỷ, sẽ về miền Trung cứu trợ sau bão