Hoàng Anh Gia Lai chơi thực dụng, còn Hà Nội thiếu may mắn?

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng đội bóng Thủ đô chơi với chiến thuật hợp lý, nhưng không gặp may mắn và việc không có lực lượng mạnh nhất cũng có những ảnh hưởng.

Thứ hai, 19/04/2021 01:19

Thể thao

Tạp chí Thể công - Số 127 14:01

Tạp chí Thể công - Số 127

Thứ bảy, 08/05/2021 | 15:09
Quán thể thao - Số 34 27:39

Quán thể thao - Số 34

Thứ hai, 03/05/2021 | 15:31