Hoàng Thùy diện hàng hiệu ở Miss Universe, H'Hen Niê bị chê mặc xấu