Học Bác bằng cách làm sáng tạo, hiệu quả

Với các nội dung hình thức, cách làm sáng tạo hiệu quả, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Thứ ba, 04/05/2021 23:11

Thời sự