Học cùng chiến binh nhí: Giai đoạn 2 bắt đầu với câu chuyện cảm động của những 'chiến binh'