Học sinh Hà Nam ngừng đến trường từ 27/9, chuyển sang học trực tuyến