Học sinh được hỗ trợ tâm lý và bù đắp kiến thức ra sao khi trở lại trường?