Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét tuyển đợt bổ sung đối với 21 ngành

Ngày 13/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung đối với 21 ngành, theo phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông.

Thí sinh Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Trường hạ điểm chuẩn chuẩn, tuyển bổ sung theo phương thức xét tuyển học bạ cụ thể từng ngành như sau:

Theo HOA LÊ/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/tuyen-sinh/hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-xet-tuyen-dot-bo-sung-doi-voi-21-nganh-659672/

Tags: báo chí  |  xét tuyển  |  bổ sung  |  Học viện  |  phương thức  |  Ngày 13/8  |  phổ thông  |  trúng tuyển  |  Trung học  |  THPT 2021