Học viên Lục quân tăng cường bảo vệ rừng và nguồn nước sạch

Hiện nay nguồn tài nguyên rừng và nước sạch đang bị đe dọa nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của tài nguyên rừng và nước sạch đối với đời sống của cán bộ, chiến sĩ và người dân, nhiều năm qua, các đơn vị Quân đội đã có nhiều giải pháp hiệu quả nhằm phát triển và bảo vệ nguồn tài nguyên vô giá này. Một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác này là Học viện Lục quân, đơn vị đang được giao quản lý khoảng 185.000 ha rừng tại tỉnh Lâm Đồng.

Thứ bảy, 15/05/2021 14:33

Thời sự