Hội Chữ thập Đỏ hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19