Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội phát động thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đã phát động cuộc thi 'Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2021'.

Cuộc thi nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố và hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Các cán bộ, công chức, viên chức và hội viên các hội chuyên ngành của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội có thể tham gia với hai hình thức.

Đối với hình thức phát hiện, người dự thi phải phản ánh nhanh, đúng và giới thiệu kịp thời các gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực trên địa bàn Thủ đô, có tác động lan tỏa trong xã hội.

Đối với thi viết, người dự thi gửi tác phẩm thuộc các thể loại báo chí có độ dài không quá 1.500 chữ (bài viết) và không quá 7 phút (truyền hình, phát thanh) về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn Thủ đô, khuyến khích bài kèm ảnh nhân vật.

Bài dự thi gửi về Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội (số 19 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm) từ nay đến hết ngày 31-5.

Theo Thụy Du/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/989458/hoi-lien-hiep-van-hoc-nghe-thuat-ha-noi-phat-dong-thi-viet-ve-guong-dien-hinh%C2%A0tien-tien-nguoi-tot-viec-tot

Tags: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội  |  thi viết về gương điển hình tiên tiến  |  người tốt - việc tốt