Cập nhật tình hình Covid-19

Hỏi đáp COVID-19: Bộ Y tế đưa ra tiêu chí nào để đánh giá cấp độ dịch

Các tiêu chí do Bộ Y tế đưa ra nhằm đáp ứng Nghị quyết 128 của Chính phủ, bao gồm tiêu chí về về tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ của vaccine, khả năng tiếp nhận của cơ sở y tế.

Hỏi: Bộ Y tế vừa có hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, đưa ra 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19 để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Vậy các tiêu chí đó cụ thể ra sao?

Trả lời: Theo đó, tiêu chí 1 là về tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian. Ví dụ, số ca mắc mới tại cộng đồng có 100.000 người trong tuần được phân theo 4 mức độ từ thấp đến cao theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới. 

Tiêu chí 2 về độ bao phủ của vaccine. Tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19 phân theo 02 mức: trên 70% và dưới 70%. 

Tiêu chí 3 là đảm bảo khả năng tiếp nhận, điều trị của cơ sở khám, chữa bệnh các tuyến.

Theo (Vietnam+)/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/hoi-dap-covid19-bo-y-te-dua-ra-tieu-chi-nao-de-danh-gia-cap-do-dich/747043.vnp

Tags: Hỏi đáp COVID-19  |  tiêu chí  |  thích ứng an toàn  |  tỷ lệ ca mắc mới  |  độ bao phủ vaccine