Hỏi đáp COVID-19: Bộ Y tế đưa ra tiêu chí nào để đánh giá cấp độ dịch