Hỏi đáp COVID-19: Người tiêm đủ 2 mũi có bị nhiễm COVID-19 hay không?