Hơn 1.000 trạm biến áp gặp sự cố do mưa lớn tại miền Trung, Tây Nguyên