Hơn 200 học sinh TP.HCM đến trường sau 165 ngày nghỉ học