Hơn 200 thanh niên Lâm Đồng hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh