Cập nhật tình hình Covid-19

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực tới việc làm của người lao động

Trong quý 3, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 47,2 triệu người, giảm 2,6 triệu người so quý trước và giảm 2,7 triệu người so cùng kỳ.

Nhập mô tả cho ảnh

Giãn cách xã hội kéo dài trong ba tháng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường lao động của cả nước với tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm ở mức rất cao.

Trong quý 3, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 47,2 triệu người, giảm 2,6 triệu người so quý trước và giảm 2,7 triệu người so cùng kỳ.

Số lao động trong độ tuổi lao động thiếu việc làm là hơn 1,8 triệu người và tỷ lệ lao động trong độ tuổi thiếu việc làm ở mức 4,46%./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/hon-28-trieu-lao-dong-bi-anh-huong-tieu-cuc-boi-dich-covid19/746754.vnp

Tags: thị trường lao động  |  thiếu việc làm  |  tỷ lệ thất nghiệp