Hơn 77,14 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam