Hơn 80% bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội diễn biến nhẹ, không triệu chứng