Hong Kong lần đầu phong toả các cụm dân cư vì ca Covid-19 tăng vọt