Huấn luyện dự bị động viên năm 2021

Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với công tác Huấn luyện dự bị động viên năm 2021 của LLVT cả nước.

Chủ nhật, 03/10/2021 15:21

Thời sự

Vượt khó 14:45

Vượt khó

Thứ bảy, 27/11/2021 | 14:20