Huế: Bờ biển xói lở hàng chục km, đường giao thông hư hỏng nặng sau bão số 9