Cập nhật tình hình Covid-19

Hướng dẫn cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em

Bộ Y tế đã có hướng dẫn cách ly với trẻ em dưới 16 tuổi là người Việt Nam có tiếp xúc gần với người mắc COVID-19; trẻ em dưới 18 tuổi là người nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài nhập cảnh.

Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể về cách ly với trẻ em dưới 16 tuổi là người Việt Nam có tiếp xúc gần với người mắc COVID-19; trẻ em dưới 18 tuổi là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh nhưng cha/mẹ/người chăm sóc đang ở Việt Nam; trẻ em dưới 18 tuổi là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cùng cha/mẹ/người chăm sóc.../.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/huong-dan-cach-ly-phong-chong-dich-covid19-doi-voi-tre-em/747238.vnp

Tags: COVID_19  |  Bộ Y tế  |  Hướng dẫn cách ly  |  người nước ngoài