Hướng dẫn chuyển màn hình đen trắng trên Android 12

Với phiên bản Android 12 mới ra, việc chuyển sang màn hình đen trắng trở nên đơn giản hơn nhiều. Màn hình đen trắng sẽ khá phù hợp với các ảnh nền mang phong cách cổ điển hoặc kỳ bí.

Từ các phiên bản Android trước, người dùng điện thoại đã có thể chuyển sang màn hình đen trắng nếu muốn, nhưng cần kích hoạt chế độ lập trình viên. Đến phiên bản Android 12 mới ra, việc chuyển sang màn hình đen trắng trở nên đơn giản hơn nhiều.

Màn hình đen trắng sẽ khá phù hợp với các ảnh nền mang phong cách cổ điển hoặc kỳ bí. Hãy cùng tham khảo hướng dẫn chuyển sang màn hình đen trắng trên Android 12.

Cách bật Grayscale Android 12 chuyển màn hình đen trắng

Người dùng cần vào mục 'Settings' => 'Accessibility' => 'Text and display'.

Người dùng cần vào mục 'Settings' => 'Accessibility'.

Chọn 'Text and display'.

Hãy vào mục 'Color correction' và gạt bật công tắc 'Use color correction'.

Hãy vào mục 'Color correction'.

Gạt bật công tắc 'Use color correction'.

Theo Anh Hào/ICTNews (Vietnamnet) Link Gốc:           Copy Link
http://ictnews.vietnamnet.vn/san-pham-so/thu-thuat/cach-ba-t-grayscale-android-12-chuye-n-ma-n-hi-nh-den-tra-ng-395921.html

Tags: Android 12