Hướng dẫn đăng ký tạm vắng qua mạng

Hiện nay người dân có thể đăng ký tạm vắng trên mạng, qua các hệ thống dịch vụ công trực tuyến như Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Việc đăng ký online có thể được thực hiện trên máy tính hoặc điện thoại.

Tạm vắng là việc công dân vắng mặt tại nơi cư trú trong một khoảng thời gian nhất định. Theo Luật Cư trú 2020, người dân sẽ bị xóa đăng ký thường trú (hộ khẩu) nếu vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác, hoặc không khai báo tạm vắng.

Điều thuận lợi là hiện nay người dân có thể đăng ký tạm vắng trên mạng, qua các hệ thống dịch vụ công trực tuyến như Cổng dịch vụ công quản lý cư trú (dichvucong.dancuquocgia.gov.vn). Đó cũng là nơi người dân có thể đăng ký thường trú, tạm trú, và lưu trú...

Việc đăng ký online có thể được thực hiện trên trình duyệt của máy tính và điện thoại, tùy theo thiết bị mà người dùng thuận tiện nhất.

Cách đăng ký tạm vắng online

Trước hết, người dân hãy truy cập vào Cổng dịch vụ công quản lý cư trú (dichvucong.dancuquocgia.gov.vn), sau đó chọn 'Tạm vắng'. Người dân cần đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản.

Truy cập vào Cổng dịch vụ công quản lý cư trú (dichvucong.dancuquocgia.gov.vn), sau đó chọn 'Tạm vắng', người dân cần đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc đăng ký nếu chưa có (nguồn ảnh: thegioididong.com).

Sau khi nhập mã OTP để xác thực, hãy tiến hành điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký tạm vắng.

Sau khi nhập mã OTP để xác thực, hãy tiến hành điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký tạm vắng.

Sau khi hoàn tất, người dân nhấn nút 'Ghi và gửi' để nhận mã hồ sơ và các lưu ý liên quan.

Để kiểm tra tiến độ xử lý hồ sơ đăng ký tạm vắng, người dân chọn menu mở rộng, vào mục 'Quản lý hồ sơ dịch vụ công' => 'Hồ sơ mới đăng ký', rồi nhập mã hồ sơ. Hãy chọn phần thủ tục hành chính là 'Khai báo tạm vắng', hệ thống sẽ trả kết quả.

Sau khi hoàn tất, người dân nhấn nút 'Ghi và gửi'. Để kiểm tra tiến độ xử lý hồ sơ đăng ký tạm vắng, người dân chọn menu mở rộng, vào mục 'Quản lý hồ sơ dịch vụ công'.

Vào mục 'Hồ sơ mới đăng ký', rồi nhập mã hồ sơ.

Hãy chọn phần thủ tục hành chính là 'Khai báo tạm vắng', hệ thống sẽ trả kết quả.

Theo Anh Hào/ICTNews (Vietnamnet) Link Gốc:           Copy Link
http://ictnews.vietnamnet.vn/san-pham-so/thu-thuat/dang-ky-ta-m-va-ng-online-nhu-the-na-o-290385.html

Tags: đăng ký  |  Dịch vụ công  |  trực tuyến