Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 trong gia đình

Để tránh lây nhiễm COVID-19 cho người trong gia đình và cộng đồng, tất cả thành viên cùng chung sống trong gia đình phải tuân thủ thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế.

Để tránh lây nhiễm COVID-19 cho người trong gia đình và cộng đồng, tất cả thành viên cùng chung sống trong gia đình phải tuân thủ thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/huong-dan-phong-ngua-lay-nhiem-covid19-trong-gia-dinh/742549.vnp

Tags: lây nhiễm covid 19  |  Bộ Y tế  |  gia đình