Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 hướng dẫn tạm thời các biện pháp chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời 'thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19'.

Theo P.V/Tuổi trẻ Thủ đô Link Gốc:           Copy Link
https://tuoitrethudo.com.vn/huong-dan-tam-thoi-ve-chuyen-mon-y-te-thuc-hien-nghi-quyet-so-128-cua-chinh-phu-180865.html

Tags: cấp độ dịch  |  Hướng dẫn  |  Bộ Y tế  |  nghị quyết  |  Biện pháp chuyên môn  |  Chính phủ