Hụt nguồn thu từ Lotte, thực phẩm PAN, Bibica lãi 35 tỷ đồng giảm 31% so với cùng kỳ

Lũy kế cả năm 2020 mặc dù doanh thu giảm 17% nhưng nhờ lãi khác ở mức cao nên Bibica vẫn duy trì lãi 94 tỷ đồng - đi ngang so với 2019.

CTCP Bibica (BBC) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu gần 524 tỷ đồng, giảm gần 14,4% so với cùng kỳ trong đó hụt nguồn thu từ bán hàng với Lotte và Thực phẩm PAN. Giá vốn cũng giảm đáng kể nên lợi nhuận gộp đạt 175,6 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ 2019.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính có cải thiện từ hơn 5 tỷ đồng lên 7,3 tỷ đồng tuy nhiên các chi phí vẫn ở mức cao nên lợi nhuận thuần đạt hơn 45 tỷ đồng, giảm 28,6% so với quý 4/2019. Đáng chú ý hoạt động khác báo lỗ gần 6 tỷ đồng khiến LNST của Bibica chỉ còn 34,8 tỷ đồng, giảm 31,5% so với cùng kỳ 2019.

Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu Công ty ghi nhận 1.246 tỷ đồng, giảm 17%, nhờ lãi từ hoạt động khác ở mức cao nên LNST đạt gần 94 tỷ đồng giảm nhẹ so với 2019 tương đương EPS đạt 5.769 đồng. So với kế hoạch 1.800 tỷ doanh thu và 88 tỷ LNST, Bibica mới chỉ hoàn thành được 69% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt 6,4% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Theo Thùy Dương/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/hut-nguon-thu-tu-lotte-thuc-pham-pan-bibica-lai-35-ty-dong-giam-31-so-voi-cung-ky-42021241102732609.htm

Tags: nguồn thu  |  thực phẩm  |  Doanh thu  |  hoạt động  |  Lợi nhuận  |  mục tiêu  |  công ty  |  ghi nhận  |  giảm nhẹ  |  hoàn thành