Huyện Mê Linh gỡ bỏ phong tỏa ổ dịch tại thôn Bạch Trữ