Huyện Thanh Chương báo cáo số tiền Thủy Tiên hỗ trợ ít hơn 102 triệu đồng so với xác nhận năm ngoái