Hy sinh nơi tuyến đầu chống dịch - Bài 1: Tận tụy, quên mình