IMF tiếp tục phê duyệt giảm nợ cho các quốc gia thu nhập thấp

Trong một thông báo mới đây, IMF (Quỹ Tiền tệ quốc tế) cho biết sẽ giảm nợ lần thứ tư cho 24 quốc gia thu nhập thấp, với tổng giá trị khoảng 124 triệu USD. Trước đó, IMF đã thực hiện 3 đợt miễn giảm nợ vào ngày 13/4 và 2/10 năm ngoái, và ngày 1/4 năm nay.

Theo IMF, đợt miễn giảm nợ lần này sẽ giúp giải phóng các nguồn lực tài chính khan hiếm cho công tác hỗ trợ kinh tế, xã hội và y tế cần thiết để giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19. Nhìn chung các đợt miễn giảm nợ được cung cấp theo chương trình ngăn chặn thảm họa và ủy thác cứu trợ (CCRT).

Chương trình cho phép IMF cung cấp quỹ cho các nước nghèo và dễ bị tổn thương nhất do các sự kiện thiên tai mang tính thảm họa hay các cuộc khủng hoảng về y tế công.

Theo Bảo Thư/Đại Đoàn Kết Link Gốc:           Copy Link
http://daidoanket.vn/imf-tiep-tuc-phe-duyet-giam-no-cho-cac-quoc-gia-thu-nhap-thap-5668855.html

Tags: xã hội  |  IMF  |  Y tế  |  hỗ trợ kinh tế  |  Quỹ Tiền tệ quốc tế  |  miễn giảm nợ